اجرای فونداسیون

فونداسیون قسمتی از یک سازه می‌باشد که بار و فشار وارد از نقاط مختلف ساختمان را تحمل و به زمین انتقال میدهد . برای اجرای یک فنداسیون خوب میایست موارد زیر را به دقت اجرا نمود   اجرای بتن مگر یا بتن نظافت : اجرای بتن مگر قبل از بتن ریزی اصلی به ضخامت ۱۰ – ۱۵ سانتی متر و با عیار۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب خواهد بود. دلایل اجرای بتن مگر: ۱- برای جلوگیری از آلوده شدن و جذب آب بتن اصلی شالوده ۲- برای ایجاد سطحی صاف و مسطح برای بتن ریزی شالوده (رگلاژ کف پی) اجرایی آرماتور بندی فنداسیون : با توجه به پلان فنداسیون و دتایلهای آن تعداد میل گردهای طولی و تقویتی و همچنین شماره آنها و میل گردهای خاموت و شماره و فواصل آنها از هم ( c.o.c) در پلان فنداسیون محاسبه و آورده شده است که توسط آن به تعدادی که در نقشه داده شده میل گردهایی طولی روی خرک یا زمین قرار گرفته و به طول لازم برش داده می‌شوند و توسط خاموتها میل گردهای پایینی طولی و بالایی به هم وصل می‌گردند و همچنین آرماتورهای مش بندی هم بطول‌های لازم برش داده شده وبه صورت شبکه بندی روی هم قرار […]