مزیت های بازسازی نما ساختمان

نما  به معنای شکل ظاهری هر چیزی، که در معرض دید و برابر دیدگان است، آنچه از وجه بیرونی دیده می شود، منظره خارجی بنا و عمارت آمده است. در این مطلب ساختمان های مورد نظر ما بیشتر نمای ساختمان های مسکونی ،اداری و تجاری است که تاثیر مهمی بر نحوه برداشت مراجعان و یا مشتریان این کاربری ها دارد و همچنین تاثیر غیر قابل انکاری بر وضعیت سیمای شهرها دارند. این موضوع به دلیل قرار گرفتن این نوع کاربری ها در نقاط کلیدی شهر و وسعت زیاد نمای این نوع کاربری ها می باشد. به طور کلی نما هر ساختمان حاکی از موقعیت اقتصادی و اجتماعی سازندگان و ساکنان هر ساختمان است. نمای ساختمان نشانگر میزان نظم طراح ساختمان، ذوق تزیین و امکانات و توانایی های سازمانی ساکنان ساختمان است. می توان گفت نما به مانند کت و تن پوش هر شخص است که معرف وضعیت ساکنان ساختمان در بین انظار است. نماهای داخل ساختمان بیشتر جنبه خصوصی دارند، لیکن نماهایی که به سمت خیابان و بافت شهر باز می شوند، جنبه عمومی و اجتماعی دارند .هرچه نمای ساختمان زیباتر و جذاب تر باشد جلوه بهتری از وضعیت داخلی سازمان و محیط داخلی را ظاهر می سازد.     […]

بازسازی ساختمان(دکوراسیون داخلی)

بازسازی ساختمان بازسازی ساختمان یا بازسازی دکراسیون داخلی خانه به مجموعه خدماتی گفته می شود که در آن ساختمان و یا محل سکونت مورد طراحی و اجرای مجدد قرار میگیرد . عمر ساختمان در ایران حدود ۳۰تا ۴۰سال در نظر گرفته می شود اما حقیقت این است که ساختمان ها به سرعت فرسوده می شوند . یعنی خانه و منزل شما ممکن است از لحاظ عملکرد بتواند در حد عالی عمل کند اما در ظاهر ، چهره ای فرسوده و از رده خارج به خود گرفته است . بازسازی داخلی ویا بازسازی نمای ساختمان شامل موارد بسیار متعددی است که روح تازه ای به جان ساختمان می دهد و ساختمان شما چهره ای همانند یک ساختمان مجلل پیدا می کند. به علاوه ، لازم نیست شما هزینه های گزافی را پرداخت کنید تا دوباره ساختمان را از نوع بسازید ، بلکه می توانید با هنرمندی از سازه موجود استفاده کنید و اثر فوق العاده ای را خلق کنید . خدمات بازسازی ساختمان شامل چه مواردی است و هزینه آن چقدر است ؟ خدمات بازسازی منزل و یا ساختمان برای خود یک دنیای تازه و بسیار عظیم است که نمی توان آن را محدود کرد . به طوری که اگر کسی قبلا به خانه شما آمده ، پس از دیدن خانه بازسازی شده از […]

متره برآورد : تهیّه نقشه و صورت وضعیت

یکی از راه های موفقیّت یک پروژه تداوم مدیریّت و آینده نگری در آن پروژه می باشد ، و از نمونه های آینده نگری، توجّه به تهیّه نقشه های اجرای و تهیه صورت وضعیّت های موقت و قطعی، درزمان اجرای پروژه می باشد. ولی آنچه که درجامعه ما رواج دارد عدم توجّه به تهیّه صورت وضعیّت در طول پروژه است. بهترین حالت تهیّه متره قطعی در طول پروژه می باشد یعنی هر بخشی از پروژه که خاتمه پیدا می کند هم زمان متره قطعی آن قسمت نیز دقیقاً تهیّه شده وپس ازدرج درصورت وضعیت موقّت در پرونده صورت وضعیّت قطعی بایگانی گردیده ومدارک آن نیز تکمیل گردد. به طور مثال اگر پروژه یک ساختمان می باشد پس از اینکه پی کنی آن تمام شد ، متره قطعی پی کنی به طوردقیق نوشته شود وبقیّه قسمت ها نیز به همین ترتیب عمل شود .ضمناً بهتر است توأم با روند پروژه تغییرات و دستور کارها نیز در نقشه ها اعمال شده و نقشه عین ساخت (ازبیلت ) نیز هم زمان تهیّه گردد. در آخر پروژه متره های قطعی تهیّه شده بازنگری شده وصورت وضعیّت قطعی تنظیم میگردد. در صورتیکه در پروژه ای این اتّفاق نیافتاد و پروژه به اتمام رسید و متره […]