شیب بندی

     در طول سال های گذشته روش‌های مختلفی برای هموارسازی و شیب‌بندی بام‌ها و کف‌ ساختمان‌ها ارائه گردیده است. دستیابی به وزن کمتر در سقف‌سازی، از ویژگی‌های لازم برای این منظور است . به همین دلیل یکی از متداول‌ترین کاربردهای لیکا استفاده از آن برای پوشش کف‌ها و بام‌ها بوده است. عمر شیب‌بندی با سبک دانه‌های لیکا ( پوکه صنعتی لیکا ) حداقل ۲۵ سال و هزینه آن ۲۰% از روش‌های دیگر کمتر می باشد. با توجه به پایداری شیمیایی لیکا و نیز نداشتن مواد مضر شیمیایی می‌توان لوله های تأسیساتی را نیز از داخل این لایه عبور داد. برای ایجاد پایداری بیشتر در این لایه آن را با دوغاب سیمان مخلوط می‌کنند برای این منظور به ازای هر ۱۰۰ کیلوگرم لیکا حدود ۱۶ کیلوگرم سیمان مصرف می‌شود. همچنین می‌توان پس از پخش کردن لیکا روی آن را با توری فلزی پوشش داده تا آماده اجرای لایه‌های بعدی گردد. قابل ذکر است که با توجه به عایق نمودن سبک دانه‌های لیکا ( پوکه صنعتی لیکا ) می‌توان از ضخامت لایه‌های عایق حرارت کاست و یا آن را به کلی حذف نمود. جدول زیر مقایسه بین دانه های لیکا با سایر سبکدانه های صنعتی را نمایش می دهد.   سبک دانه‌ […]

نکاتی درباره اجرا دیوار چینی

دیوارها یکی از متداول ترین عناصر در ساختمان میباشد . مطابق تعریف ، اعضای سازه ای قائم با بعدی بزرگتر از ۳ برابر ضخامت ، دیوار نام دارند. فرآورده های لیکا به شکل های گوناگون نظیر بلوک ، ملات و پانل بتنی در ساخت انواع دیوار بکار می روند . از مهم ترین خصوصیات این فرآورده ها در این کاربرد وزن کم ، رسانایی حرارتی کم ، افت صوتی مناسب ، و مقاومت در برابر آتش می باشد . همچنین بکـــــارگیری این فرآورده ها در اشکال مناسب سبب سهولت و سرعت در اجرای دیوار می گردد . دیوارچینی با بلوک لیکا (بلوک سیمانی): دیوارها بر اساس ویژگی ها و کاربرد خود ، انواع گوناگونی دارند . ( انواع دیوارها )دیوار چیده شده با بلوک لیکا در طبقه دیوارهای غیر باربر قرار می گیرد .دیوارهای غیر باربر تنها وزن خود را تحمل می کنند و در آنها ویژگی های دیگری من جمله سبکی و مقاومت حرارتی و صوتی مناسب ، اهمیت می یابد .دیوار چیده شده با بلوک لیکا بعنوان دیوار عایق همگن حرارتی محسوب شده و شرایط آسایش را برای ساکنین در فصول گرم و سرد تامین می نماید . مزایا و ویژگیهای بلوک لیکا در بخش بلوک آورده شده […]

قیمت دیوار چینی با بلوک سیمانی

قیمت  اجرا دیوار چینی به مقدار واحد یک متر مربع دیوار با بلوک سیمانی با ابعاد ۲۰*۴۰به شرح زیر میباشد:   ردیف مصالح مقدار واحد مبلغ واحد مبلغ کل ۱ بلوک سیمانی ۱۲٫۵ عدد ۷۰۰۰ ۸۷۵۰۰ ۲ ماسه ۸۰ کیلو گرم ۳۰۰ ۲۴۰۰۰ ۳ سیمان ۵۰ کیلو گرم ۱۶۰۰ ۸۰۰۰۰ ۴ نیرو انسانی ۱ نفر ۱۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۵ آب ۳۰۰ لیتر ۳۵۰ ۱۰۵۰۰۰ جمع کل ۴۱۶۵۰۰   به مقدار جدول فوق میبایست ۵درصد پرت مصالح اضافه کرد در نتیجه :                             ۴۳۷۳۲۵ =%۵*۴۱۶۵۰۰

قیمت دیوار چینی با بلوک سفالی

  قیمت  اجرا دیوار چینی به مقدار واحد یک متر مربع دیوار با بلوک سفالی به شرح زیر میباشد:   ردیف مصالح مقدار واحد مبلغ واحد مبلغ کل ۱ بلوک سفالی ۲۵ عدد ۳۱۰۰ ۷۷۵۰۰ ۲ ماسه ۸۰ کیلو گرم ۳۰۰ ۲۴۰۰۰ ۳ سیمان ۵۰ کیلو گرم ۱۶۰۰ ۸۰۰۰۰ ۴ نیرو انسانی ۱ نفر ۱۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۵ آب ۳۰۰ لیتر ۳۵۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰   جمع کل       ۴۰۶۵۰۰   به مقدار جدول فوق میبایست ۵درصد پرت مصالح اضافه کرد در نتیجه :                             ۴۲۶۸۲۵ =%۵*۴۰۶۵۰۰

سقف زنی و دیوارچینی

دیوارچینی با بلوک لیکا : دیوارها بر اساس ویژگی ها و کاربرد خود ، انواع گوناگونی دارند . ( انواع دیوارها ) دیوار چیده شده با بلوک لیکا در طبقه دیوارهای غیر باربر قرار می گیرد .دیوارهای غیر باربر تنها وزن خود را تحمل می کنند و در آنها ویژگی های دیگری من جمله سبکی و مقاومت حرارتی و صوتی مناسب ، اهمیت می یابد .دیوار چیده شده با بلوک لیکا بعنوان دیوار عایق همگن حرارتی محسوب شده و شرایط آسایش را برای ساکنین در فصول گرم و سرد تامین می نماید . مزایا و ویژگیهای بلوک لیکا در بخش بلوک آورده شده اند . از دیگر مزایای دیوارچیده شده با بلوک لیکا می توان به موارد ذیل اشاره نمود : * افزایش سرعت اجرا دیوارچینی * کاهش پرت مصالح مصرفی * کاهش وزن بار مرده ساختمان به میزان ۳۰ درصد * کاهش ملات مصرفی * اجرای روکار سریع با حذف ملات گچ و خاک روش های اجرایی دیوارچینی : روش دیوارچینی با بلوک لیکا بسیار آسان بوده و مانند دیوارچینی با مصالح بنائی می باشد . بر این اساس تمامی عملیات بنایی با بلوک لیکا ، برپایه مشخصات و ضوابط مندرج در نشریه های ۱۰۰ و ۵۵ دفتر تدوین […]

انواع دیوار چینی

انواع دیوار چینی   دیوارچینی با بلوک لیکا : دیوارها بر اساس ویژگی ها و کاربرد خود ، انواع گوناگونی دارند . ( انواع دیوارها ) دیوار چیده شده با بلوک لیکا در طبقه دیوارهای غیر باربر قرار می گیرد .دیوارهای غیر باربر تنها وزن خود را تحمل می کنند و در آنها ویژگی های دیگری من جمله سبکی و مقاومت حرارتی و صوتی مناسب ، اهمیت می یابد .دیوار چیده شده با بلوک لیکا بعنوان دیوار عایق همگن حرارتی محسوب شده و شرایط آسایش را برای ساکنین در فصول گرم و سرد تامین می نماید . مزایا و ویژگیهای بلوک لیکا در بخش بلوک آورده شده اند . از دیگر مزایای دیوارچیده شده با بلوک لیکا می توان به موارد ذیل اشاره نمود : * افزایش سرعت اجرا دیوارچینی * کاهش پرت مصالح مصرفی * کاهش وزن بار مرده ساختمان به میزان ۳۰ درصد * کاهش ملات مصرفی * اجرای روکار سریع با حذف ملات گچ و خاک روش های اجرایی دیوارچینی : روش دیوارچینی با بلوک لیکا بسیار آسان بوده و مانند دیوارچینی با مصالح بنائی می باشد . بر این اساس تمامی عملیات بنایی با بلوک لیکا ، برپایه مشخصات و ضوابط مندرج در نشریه های ۱۰۰ […]

دیوار چینی

 هر یک از مصالح مورد استفاده در زیرسازی و دیوار چینی ساختمان بر اساس ویژگی های  مورد نظر، عملکرد خاصی را دارند. باربری و جلو گیری ازنفوذ رطوبت از ویژگی‌های الزامی یک زیرسازی مناسب است. قابل ذکر است که هدف از ایزولاسیون در پی و زیر ساختمان‌ها جلوگیری از نفوذ رطوبتی است که ناشی از آب دارای فشار نباشد. با توجه حساسیت محل عایق، تمام این نم‌بندی باید معادل عمر مفید ساختمان باشد. با توجه به ویژگی‌های لیکا، می‌توان از آن برای عایق نمودن زیرسازی و یا در اجزای سازه‌های باربربرای پی ساختان‌های کوچک استفاده کرد. کاربرد سبک دانه‌های لیکا ( پوکه صنعتی لیکا ) یکی از اصول لازم برای کنترل نفوذ رطوبت از زمین‌های مرطوب به دیوار و کف ساختمان، قطع لوله‌های مویین است. یکی از روش‌های بسیار معمول استفاده از سنگ‌دانه‌‌های درشت با اندازه‌های حداقل ۴م‌م است. برای این منظور باید روی زمین لایه‌ای از سنگ دانه درشت با ارتفاع حدود ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر اجرا شود. سپس روی این لایه به ارتفاع ۲۰ سانتی‌مترمخلوط سنگ دانه‌های ریز و درشت ریخته می‌شود. بنابراین می‌توان از لیکای درشت (۱۰-۲۰ م‌م)برای ایجاد لایه محافظ در برابر مویینگی استفاده نمود. همچنین به منظور تسطیح این لایه برای عملیات بعدی زیرسازی، از […]