رابیتس چیست

رابیتس چیست  رابیتس ها ورق فولادی مشبکی هستند که از انواع ورقهای گالوانیزه گرم به ضخامت ٠.٢۵ تا ٠.۵٠ ساخته می شود.  استفاده از مفتولهای گالوانیزه آرماتوربندی به صورت یک لایه به شبکه فرعی متصل می شود که باعث عدم ترک خوردگی در سطح های موردنظر می شود.رابیتس در دو نوع سطح و برجسته از ورق گالوانیزه ساخته می شود . نوع برجسته در دهانه های بزرگتر بکار می رود.جهت اندودکاری روی کانال های کولر و تاسیسات نیز از رابیتس برای اتصال بهتر اندود استفاده می شود. برای اجرا رابیتس کاری جهت پیوستگی کامل سطوح دیوارها و همچنین ایجاد بستر مناسب جهت نصب اجزای تاسیسات برقی و مکانیکی و همچنین اجرای انواع پلاستر کاریهای مناسب سیمانی و گچی پیشنهاد و اجرا شده است. این شبکه باعث پیوستگی عمومی دیوار شده و جلوی هرگونه ترک خوردگی و انفصال راخواهد گرفت انواع رابیتس از لحاظ وزن و ستون رابیتس کاری نما ساختمان برای ایجاد انواع برجستگی در نما ساختمان میبایست ای برجستگی ها توسط ابزاری از نما ساختمان فاطله بگیرد که این فاصله میبایست توسط مصالحی مناسب ایجاد شود که اولا باعث سنگین شده نما نشود و ثانیا مقاومت کافی را داشته باشد. به همین منظور بااستفاده از مقاطق فولادی مانند نبشی […]

رابیتس کاری

رابیتس در واقع رابیتس ورق فولادی است که از انواع ورق‌های گالوانیزه گرم تشکیل‌شده و با استفاده از مفتول‌های گالوانیزه رابیتس بندی به صورت یک لایه به شبکه فرعی متصل می‌شود. این محصول از کشش عرضی و پرس ورق‌های گالوانیزه تولید می‌شود و بعد از گذر از مرحله برش آماده استفاده می‌گردد. کاربرد رابیتس در سقف‌های کاذب،گچ کاری و گچ بری، پوشاندن تیرآهن و آرماتور، پوشاندن بتن سیمانی، ترمیم ترک‌های ساختمانی و کارهای ترمیمی، دکوراسیون و … می‌باشد. استفاده از شبکه رابیتس در جهت پیوستگی کامل سطوح دیوارها و همچنین ایجاد بستر مناسب برای نصب اجزای تأسیسات برقی و مکانیکی و همچنین انجام انواع پلاستر کاری‌های مناسب سیمانی و گچی پیشنهاد و اجرا می‌شود. شبکه مناسب رابیتس موجب پیوستگی عمومی دیوار شده و از هرگونه ترک‌خوردگی و انفصال در کار جلوگیری خواهد کرد. تقسیم بندی رابیتس رابیتس که در ابعاد  ۲۴۰*۶۰ سانتی‌متر تولید و عرضه می‌شود ;i مساحتی در حدود ۴۴/۱متر را پوشش می‌دهد که با در نظر گرفتن تلورانس این مقدار معمولاً ۴/۱ متر را پوشش می‌دهد و با تقسیم متراژ کاری بر این عدد تعداد رابیتس مورد نیاز به دست می‌آید. رابیتس به دو صورت تقسیم‌بندی می‌شود: ۱- بر اساس ستون: یک برگ رابیتس از تعداد معینی ستون […]