موژان مجیدی

موژان مجیدی ، مدیر اجرایی شرکت فاستر  موژان مجیدی مدیر اجرایی شرکت فاستر و همکاران به عنوان نمونه موفق یک ایرانی در معماری بین المللی است.وی به عنوان عضو ارشد هیئت طراحی دخالت روز به روز در طراحی و همچنین تصمیم های استراتژیک با مسئولیت اصلی خود او همراه میباشد.  او در سال ۱۹۸۷ فارغ التحصیل شد و به عنوان دانشجوی برگزیده برنده جایزه ریبا و جایزه تخصصی دانشجویان برای بهترین پروژه،دیپلم ملی را در سال ۱۹۸۷ دریافت کرده است و پس از فارغ التحصیلی به شرکت فاستر ملحق شده است و بر روی پروژه فرودگاه در انگلیس مشغول بوده است. در سال ۱۹۹۱ او به عنوان دانشیار مسئول دو طرح برنده به نام های:دانشکده حقوق در دانشگاه کمبریج و دبیرستان فرانسوی آلبرت کامو در جنوب فرانسه بوده است.در سال ۱۹۹۲ او به هنگ کنگ رفته و به عنوان مسئول اصلی پروژه بین المللی هنگ کنگ نظارت کامل را از ابتدا تا اتمام آن در سال ۱۹۹۸ را داشته است. وی همچنین مدیر نسیول محموله های جدید ترمینال  حمل و نقل هنگ و کنگ از سال ۱۹۹۹۲ تا ۱۹۹۸ بوده است بعد از بازگشت او به لندن مدیر مسئول پروژه استادیوم ومبلی لندن بوده،و همچنین در سال ۲۰۰۴ به عنوان شریک ارشد فاستر + […]

معماری های تک

نظریات و مبانی معماری مدرن و های  تک در اصول، بسیار به یکدیگر نزدیک است و می‌توان گفت که معماری‌های ـ تک فرزند خلف معماری مدرن است. ولی از نظر شکلی تفاوت‌های بین این  مکتب های معماری مشاهده می‌شود. به طور کلی می‌توان بیان کرد که ‌آن سادگی و بی‌پیرایگی که در معماری مدرن وجود دارد در های ـ تک ملاحظه نمی‌شود واگر معماران مدرن در طرح‌های خود ماشین را به نمایش می‌گذارند، معماران های ـ تک داخل ماشین و اجزاء آن را نشان می‌دهند. باید گفت مصالح شاخص این شیوه معماری را فلز و شیشه تشکیل می دهد که: وضوح و صداقت و شفافیت را نمایان می کند عموما تصویری از صنعت و تولید را بر ذهن بر جای می گذارد . با مشاهده نمونه بناهای آن ‌اینگونه به نظر می رسد که در این نوع ساختمان سازی ، صنایع تکنولوژیکی و تصویری بیشتری نسبت به سایر بناها به کار رفته است . و در نهایت نمایانگر کارای معمار سبک های-تک معماری را شاخه ای از تکنولوژی و صنعت دانسته و نتیجه کار خود را ساختمانی کار آمد و مفید می بیند ، نه هنری و سمبلیک . البته نوعی تضاد نیز دیده می شود : معماری هر چند سخت تلاش کند ، […]

سبک معماری فولدینگ

ترکیب  لایه های تو در تو فولدینگ یکی از سبک های معماری است که از ترکیب لایه های و ادغام اجزای معماری باهم در حالت های تو در تو به وجود می آید  . در این سبک، برتریِ متغیرها معیار نبوده؛ بلکه به جای قضاوت، سعی در پذیریش عناصرموجود و ادراک تفاوت هایشان است به گونه ای که هم این باشد و هم آن؛  در این اندیشه، با جهان هایی موازی، منحصر به فرد و هم ارزش سر و کار داریم. به همین دلیل است که در معماری فولدینگ، عمودی گرایی جای خود را به افقی گرایی می دهدجهان فولدینگ، جهانی همگن و خاکستری شده از سپیدی و سیاهی ها نیست؛ بلکه جهانی است خال خالی، تو در تو و لایه به لایه و در عینِ حال بدون تبعیض؛ معماری فولدینگ یکی از سبک های مطرح معماری در دهه ی پایانی قرن بیستم بود. فلسفه ی فولدینگ برای نخستین بار توسط فیلسوف فقید فرانسوی، ژیل دلوز مطرح شد. وی هم چون ژاک دریدا از جمله فلاسفه ی مکتب پساساختارگرایایی به شمار می آید که پایه ی اندیشه ی خویش را بر زیر پرسش بردن بینش مدرن و مکتب ساختارگرایی قرار دادند. فلسفه ی فولدینگ منطق ارسطویی را نیز به پرسش […]