موژان مجیدی

موژان مجیدی ، مدیر اجرایی شرکت فاستر  موژان مجیدی مدیر اجرایی شرکت فاستر و همکاران به عنوان نمونه موفق یک ایرانی در معماری بین المللی است.وی به عنوان عضو ارشد هیئت طراحی دخالت روز به روز در طراحی و همچنین تصمیم های استراتژیک با مسئولیت اصلی خود او همراه میباشد.  او در سال ۱۹۸۷ فارغ التحصیل شد و به عنوان دانشجوی برگزیده برنده جایزه ریبا و جایزه تخصصی دانشجویان برای بهترین پروژه،دیپلم ملی را در سال ۱۹۸۷ دریافت کرده است و پس از فارغ التحصیلی به شرکت فاستر ملحق شده است و بر روی پروژه فرودگاه در انگلیس مشغول بوده است. در سال ۱۹۹۱ او به عنوان دانشیار مسئول دو طرح برنده به نام های:دانشکده حقوق در دانشگاه کمبریج و دبیرستان فرانسوی آلبرت کامو در جنوب فرانسه بوده است.در سال ۱۹۹۲ او به هنگ کنگ رفته و به عنوان مسئول اصلی پروژه بین المللی هنگ کنگ نظارت کامل را از ابتدا تا اتمام آن در سال ۱۹۹۸ را داشته است. وی همچنین مدیر نسیول محموله های جدید ترمینال  حمل و نقل هنگ و کنگ از سال ۱۹۹۹۲ تا ۱۹۹۸ بوده است بعد از بازگشت او به لندن مدیر مسئول پروژه استادیوم ومبلی لندن بوده،و همچنین در سال ۲۰۰۴ به عنوان شریک ارشد فاستر + […]