مزایا اجرای سقف کامپوزیت عرشه فولادی

مزایا اجرای سقف کامپوزیت عرشه فولادی از مزایای سقف عرشه فولادی  می توان به موارد زیر اشاره نمود . امکان اجرای چندین سقف به طور همزمان امکان بتن ریزی همزمان طبقات در یک مرحله حذف کامل مراحل قالب‌بندی و شمع گذاری در زیر سقف کاهش تعداد تیرهای فرعی نسبت به سقف های کامپوزیت معمولی و سبک تر شدن سازه فلزی کاهش حجم بتن ریزی سقف و در نتیجه کاهش بار مرده سقف قابلیت اجرا در پلان‌های پیچیده معماری با رعایت کامل جزئیات امکان شکل‌دهی و تعیین موقعیت دقیق داکت‌های تأسیساتی امکان اجرای سقف‌های مختلف با کاربری‌ها و دهانه‌های متفاوت در اکثر موارد نیازی به آرماتور کششی در این سقف نبوده و ورقهای عرشه پس ار گیرش بتن به عنوان فولاد کششی عمل خواهند کرد. امکان افزایش فاصله تیرها تا .متر بدون نیاز به شمع بندی وجود دارد. ورقهای عرشه با توجه به ظرفیت باربری بالائی که دارند سکوی مناسبی برای پرسنل در حین اجرا می باشند. با توجه به شکل ورقها گرفتن ساپورت و عبور تاسیسات مکانیکی از زیر سقفها امکان پذیر می باشد. در این نوع سقفها نگهداری و عمل آوری بتن به دلیل حفظ کامل آب بتن به نحو بسیار مناسبی انجام می گردد. در ساختمانهای صنعتی، پارکینگها و بطور کلی فضاهائی که […]

سقف تیرچه فلزی (سقف کرمیت)

سقف تیرچه کرومیت بدون استفاده از شمع بندی دراین سیستم از سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب بـا بتن استفاده مـی شود . درساخت تیرچه های مذکور از یک تسمه، نبشی و یا چند میلگرد در بال فوقانی و یک تسمه در بال تحتانی ونیز یک میلگرد خم شده در جان استفاده می شود. برای پر کردن فضای خالی بین تیرچه ها از قـالب های ثابت مـانند بلوکهای سیمانی، سفالی و طاق ضربی یا قالبهای موقت فولادی و چوبی استفاده می شود. فـواصل تیرچه هـا بسته بـه نـوع قالب از ۷۲ سانتیمتـر تـا ۱۰۰ سانتیمتر متغیر است و روی سقف نــیز بـا ۴ تـا ۱۰ سانتیمتر بتن پوشیده می شود. تیرچه ها از نوع خود ایستا بوده و به همین علت هیچ نوع شمع بندی در زیر سقف مورد نیاز نمی باشد. تیرچه ها به نحوی طراحی می شوند کـه بتوانند وزن بتن خیس، قالبها و عـوامل اجرایی سقف را به تنهایی تحمل کنند. پس از اینکه بتن بـه ۷۵٪ مقاومت مشخصه خـود میرسد ، تیر چه های فولادی و بتن بـه صورت یک مقطع مختلط وارد عمل شده و بارهای مرده و زنده سقف را تحمل میکنند. سقفهای تیرچه فلزی (تیرچه کرمیت) در مقایسه با سقفهای تیرچه و […]