اجرای کاشی و سرامیک به روش چسبی

روش چسبی و نکات کار با آن از جمله مواردی که هنگام کاشی کاری ( اجرای کاشی )و سرامیک  کاری (اجرای سرامیک کف ) به روش چسبی باید به آن توجه داشت را میتوان به موارد زیر اشاره کرد یکی از روش های نصب کاشی و سرامیک بر کف و بدنه روش چسبی می باشد که در سالهای اخیر زیاد مورد استفاده قرار میگیرد با این نکته که حدود ۸۰ درصد از بازسازی منزل ها و حدود ۲۵ درصد از ساختمان های نوساز در ایران از چسب برای نصب کاشی و سرامیک استفاده می کنند و در کشورهای اروپایی و پیشرفته بیش از ۹۰ درصد موارد برای نصب از چسب استفاده میشود. روش کار به سبک چسبی یکی از جدیدترین روشهای نصب کاشی ،سرامیک و سنگ میباشد که بیشتر برای نصب کاشی بر روی دیوارهای قدیمی و تراز شده بوسیله سیمانکاری (سیمان کاری) ، گچ ، کاشی قدیمی ، سنگ قدیمی وغیره  است .کمتر از ۲۵ سال سابقه دارد که اوایل به صورت پودر هایی از خارح کشور(چین و اسپانیا) وارد میشودند و با اب مخلوط میشودند و به صورت خمیر در می امدند که برای پروژه های خاصی برای نصب کاشی مورد استفاده قرار میگرفتند و توجه سرمایه گزاران […]