دندان پزشکی داریوش ( تهرانپارس )

نام پروژه : دندان پزشکی داریوش مسولیت : طراحی و اجرا سال اجرا : ۱۳۹۳

سالن زیبای گل سان

نام پروژه : سالن زیبای گل سان مسولیت : طراحی و بازسازی سال اجرا : ۱۳۹۳