بازسازی پاساژ صدف افسریه

نام پروژه : پاساژ صدف افسریه

مسولیت : طراحی نما – اجرا نما – اجرای نما سنگ – اجرای نمای کامپوزیت – اجرای نرده آهنی

سال اجرا : ۱۳۹۵/۱۰

متراژ : سنگ ۱۴۰متر مریع – کامپوزیت ۱۰۰ متر مربع – نرده آهنی ۲۰۰متر طول

مصالح مورد استفاده : سنگ تراورتن – ورق کامپوزیت – قوطی ۴۰*۶۰