خیابان ۱۹۶ تهرانپارس(نمای جنوبی)

نام پروژه : خیابان ۱۹۶ تهرانپارس(نمای جنوبی)

مسولیت : تهیه نقشه های اجرای – تهیه نقشه های رابیتس کاری – اجرای نما سنگ

سال اجرا :۱۳۹۳

مصالح مورد استفاده : سنگ تراورتن