پروژه خیابان شیراز جنوبی (شرکت رهیاب پیام گستر )

نام پروژه : شیراز جنوبی

مسولیت : اجرای نما ، تهیه نقشه های اجرای ، متره و برآورد ، تهیه صورت وضعیت

سال اجرا : ۱۳۹۵/۱۲

متراژ : سنگ :  ۱۲۰متر مربع

کامپوزیت :  ۹۰ متر مربع

شیشه میرال : ۳۰متر مربع

حفاظ آهنی : ۱۱۰ متر مربع

مصالح مورد استفاده : سنگ تراورتن  ، ورق آلومنیوم کامپوزیت ، شیشه میرال ، قوطی اهنی ۴۰*۶۰