نمایشگاه اتومبیل وطن دوست (خیابان پاسداران)

نام پروژه : نمایشگاه اتومبیل وطن دوست

مسولیت: طراحی و اجرای نما به صورت دو پوسته

مصالح مورد استفاده : ورق کامپوزیت- سمنت برد

شروع اجرا : ۹۵/۰۳/۳۱

 

بر چسب:

ورق کامپوزیت

سمنت برد

طراحی نما

اجرای نما